Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας ο πελάτης αποδέχεται τους όρους χρήσης της. Αν χρειάζεται οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τους αναφερόμενους όρους χρήσης, ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας στο εξής τηλέφωνο και διεύθυνση e-mail:

Προϊόντα

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα της ιστοσελίδας χωρίς προειδοποίηση. Στοιχεία που σχετίζονται με τα προϊόντα (όπως χρώμα ή σχέδιο) ενδέχεται να διαφέρουν σε σχέση με την παρουσίασή τους στη φωτογραφία. Η επιχείρηση προσπαθεί να διαθέτει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κάθε προϊόν και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ασυμβατότητες των προϊόντων με άλλα προϊόντα που υπάρχουν στην ιστοσελίδα ή ο πελάτης έχει ήδη στην κατοχή του.

Χρήση ιστοσελίδας και πλοήγηση

Με τη χρήση της ιστοσελίδας ο πελάτης δηλώνει ότι τα στοιχεία που παρέχει για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι αληθή και ακριβή. Η ευθύνη ορθής τήρησης των προσωπικών στοιχείων (όπως το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης) ανήκει αποκλειστικά στον πελάτη και η επιχείρηση δε φέρει απολύτως καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο πελάτης δεν συμμορφωθεί με την ανωτέρω οδηγία.

Η επιχείρηση έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψει κακόβουλη χρήση της ιστοσελίδας και δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που ο πελάτης κάνει κακή χρήση της ή στην περίπτωση που η συσκευή με την οποία έχει πρόσβαση διαθέτει κακόβουλο λογισμικό.

Μεταφορά

Η επιχείρηση παραδίδει στον μεταφορέα τα προϊόντα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και δεν φέρει καμία ευθύνη για την κατάστασή τους από τη στιγμή που τα προϊόντα βρεθούν στην κατοχή του μεταφορέα.